> > > > '
. '
.   '

| ' -

(): 1774?
: XIX/XX
Witam ziemlaków pochodzących z sobotnickich stron, z ziemi iwiejskiej, lidzkiej i grodzieńskiej mieszkających w Polsce. Zachęcam do odwiedzania naszych małych ojczyzn, do podtrzymywania kontaktów z żyjącymi krewnymi. Proszę o zapoznanie się z fragmentem mojej relacji z października ubiegłego roku.
http://www.kresy.pl/zobacz-kresy,miejsca?zobacz/pazdziernik-w-bliskich-stronach-2
(www.kresy.pl ; zakładka "Zobacz Kresy" - "Miejsca" - "Październik w bliskich stronach")

Serdecznie pozdrawiam
Kazimierz Niechwiadowicz
www.pawet.net/niechwiadowicz
Ta rycina przedstawia kościół pw. św. Jerzego, a nie św. Władysława. I nie jest to utracona spuścizna, ponieważ w miejsce tej świątyni, która nie była aż tak bardzo stara (postawiona około roku 1774) hrabia Władysław Umiastowski, dziedzic Żemłosławia, ufundował nowy murowany kościół pw. św. Władysława króla Węgier, którego budowę ukończono w roku 1904.
Patrz Wikipedia: Sobotniki, link do książki pt. "Moje Sobotniki" i na
http://pawet.net/niechwiadowicz
, , , ˳.

""
, . " "?

*
*
*
*