> > > () >
().
 ().

() | -

(): 1638 (1), 1818 (2)
: 1939

Kościół Szaciłki ()
(dziś dzielnica Świetłagorska)

W diecezji wileńskiej (misja jezuicka) 1634-1798 r.

1634-1700 misja jezuicka
1634 zapis wsi Szaciłki dla fundacji jezuickiej w Bobrujsku.
1638 - w miejscowości Szaciłki ofiarowana jezuitom przez Piotra Sulatyckiego , mogła tu powstać wtedy pierwsza drewniana świątynia p.w. Św. Krzyża.
pocz. XVII w. - zbudowano drewnianą świątynię i założono stacje misyjną rezydencji bobrujskiej.
1650 zbudowanie drewnianego kościoła dla potrzeb misja jezuitów z Bobrujska.

1700-1773 misja jezuicka
1744 świątynia Szaciłki w parafii Karpiłowka, dekanat bobrujski.
1773 kasata zakonu i zabranie funduszy na skarb państwa.

1774-1798 drewniana świątynia parafialna
1774 istnieje tu kościół pojezuickiW diecezji mińskiej 1798-1869 r.

1798-1820 w diecezji mińskiej
1812 spalenie świątyni w czasie wojen napoleońskich.
1818 budowa nowej drewnianej świątyni p.w. Świętego Krzyża, staraniem parafian z pomocą właściciela Mankiewicza (ustawiony przy trakcie dziś ul. Sowiecka- naprzecie cmentarza); budowla miała wymiary: 5 sążni dł., 3,5 szer., 2 wys..

1820-1841 w diecezji mińskiej
1822 poświęcenie kościoła przez posługę dziekana bobrujskiego ks. Stronkowskiego.
1835 o funkcjonowaniu parafii świadczą księgi metryk.
1841 obsługiwali kościół bernardyni należący formalnie do wspólnoty w Mińsku.

1842-1843 filialistą o. Walerian MONKIEWICZ OFM
1843 parafia w dekanacie bobrujskim, z filialnym kościołem Bobrujska.
1844 remont kościoła, obicie szczytu deskami, na dachu 3 kopuły zwieńczone krzyżami. Wewnątrz 4 ołtarze (NMP, św. Piotra i Pawła, św. Antoniego, św. Trójcy), organy 6 głosowe.

1845-1860 w diecezji mińskiej
1849 kościół w miejscowości Szciły, parafia Bobrujsk.

1863-1864 filialistą ks. Pius SZYMONOWICZ
1864 represje popowstaniowe

1864-1869 w diecezji mińskiej
1867 parafia w Szaciłkach liczy 735 osób (M = 368, K = 367).
Od dnia 15.01.1867 r. proboszcz w Nieświeżu na pokucieW diecezji wileńskiej (1869-1883 r.) i mohylowskiej (1883-1917 r.).

1869-1882 w diecezji wileńskiej
1872 - filialny kościół Szatiłowski w parafii Bobrujsk.
1877 fila Szaciłki (z 1818 r.), w parafii Bobrujsk.
Ok. 1880 filialny kościół w Szaciłkach, parafia Bobrujsk.

1882-1905 w archidiecezji mohylowskiej
1899 o odrodzeniu religijnym parafii świadczą księgi metryk.
Po 1905 odbudowa kościoła z lasów ofiarowanych przez dziedzica Tyszkiewicza i powiększenie kosztem drzew wydzielonych przez właściciela majątku Ilenpol

1906-1907 vacat - obsługuje ks. Jan KOSSOWSKI
1907 kościół Szaciłki jako filia parafii Bobrujsk, z parafii Bobrujsk.
1912 kościół filialny Szatilki w parafii Bobrujsk.

1914-1917 ks. Hieronim CERPENTO (f)
1917 filialny kościół Szaciłki, na terenie parafii Bobrujsk.W diecezji mińskiej 1917-1991 r.

1917-1945 w diecezji mińskiej
1920 (07.03) zdobycie Szaciłek przez 2 Brygadę Kawalerii z Wadowic.
1933 nabożeństwa prowadzą wierni.
1936 zamknięcie kościoła przez władze komunistyczne.
1938 istnieje świątynia
1939 rozebranie świątyni i pozostawienie terenu na cmentarz
2000 - cmentarz

*
*
*
*