> ³
³. ()

³ | ³ -

³ :

 -

()

 -

()

 - - - - -

() Katarzyna Kyrjakowa

 ' -

' ()

 -

()

 -

()

 -

()

 -

()

 -

()

 -

()

 -

()

 -

()

|

 -

()

 -

()

 -

()

 -

()

 -

()

 -

()

Zabiały () - p.w. Św. Jerzego

1716-1726 początki klasztoru dominikanów
W latach 1716-1719 r. trwa budowa pierwszej drewnianej świątyni, wznoszonej p.w. Św. Jerzego, z fundacji Jerzego Szczyty i żony Anny Hłaskówny.
Opiekę nad świątynią powierzono Dominikaną, m,in,: 1717 o. Ludwik Borowski OP (w)...
Horbaczewo - Obytoki (Gorbaczew-Obytoki) p.w. Św. Józefa

1582-1735 majątek jezuicki
W 1582 r. Majątek Horbaczewo , jako ziemie (odebrane prawdopodobnie prawosławnym duchownym i możnowładcom ruskim), zostały przez króla Stefana Batorego ofiarowane na majątek jezuicki, celem wspomagania ekonomicznego otwartego w Połocku kolegium....
Leszczyłow () p.w. Świętej Trójcy

W 1694 r. miała miejsce fundacja kościoła i utworzenie funduszu parafii przez Leszczyłowców, i prze-kazanie jej przez Mirskich w opiekę augustianom. W XVIII w. wioska stanowi własność klasztoru dominikanów w Zabiałach

ok. 1770 proboszcz ks. Alojzy MIRSKI
Od...
Parafia Justynianów () - p.w. Trójcy Przenajświętszej
W 1736 r. nastąpiła budowa świątyni p.w. Św. Trójcy w miejscowości Uzmion. W 2 poł. XVIII w. doszło do zmiany nazwy miejscowości z Uzmion na Justynianów. Poczatkowo brak wiadomości o kościele i jego duszpasterzach, była to drewniana "...
Poszukuję informacji o Wesołowskich, którzy prawdopodobnie zamieszkiwali te okolice (w starych dolumentach pojawia się nazwa miejscowości Iwanowo). ...