> Grodna region > Kareličy county > Mir town > Town photos from WWII period
Mir. Town photos from WWII period
Mir. Town photos from WWII period

Town photos from WWII period | Mir

Year of construction (reconstruction): Photos copyright
Tomek Wisniewski

Photo galleries