> Viciebsk region > Połack county > Połack town > Vałova pond
Połack. Vałova pond
Połack.  Vałova pond

Połack | Vałova pond on the map