> Viciebsk region > Dokšycy county > Bierasnioŭka village > In the village
Bierasnioŭka. In the village
Bierasnioŭka. In the village

Bierasnioŭka | In the village - photos

Photo galleries

Bierasnioŭka. In the village

Photo © Кастусь Шыталь |

Bierasnioŭka. In the village

Photo © Кастусь Шыталь |

Bierasnioŭka. In the village

Photo © Кастусь Шыталь |

Bierasnioŭka. In the village

Photo © Кастусь Шыталь |

Bierasnioŭka. In the village

Photo © Кастусь Шыталь |

Bierasnioŭka. In the village

Photo © Кастусь Шыталь |

Bierasnioŭka. In the village

Photo © Кастусь Шыталь |

Bierasnioŭka. In the village

Photo © Кастусь Шыталь |

Bierasnioŭka. In the village

Photo © Кастусь Шыталь |

Bierasnioŭka. In the village

Photo © Кастусь Шыталь |

Bierasnioŭka. In the village

Photo © Кастусь Шыталь |

Bierasnioŭka. In the village

Photo © Кастусь Шыталь |

Bierasnioŭka. In the village

Photo © Кастусь Шыталь |

Bierasnioŭka. In the village

Photo © Кастусь Шыталь |

Bierasnioŭka. In the village

Photo © Кастусь Шыталь |

Bierasnioŭka. In the village

Photo © Кастусь Шыталь |

Bierasnioŭka. In the village

Photo © Кастусь Шыталь |

Bierasnioŭka. In the village

Photo © Кастусь Шыталь |

Bierasnioŭka. In the village

Photo © Кастусь Шыталь |

Bierasnioŭka. In the village

Photo © Кастусь Шыталь |

Bierasnioŭka. In the village

Photo © Кастусь Шыталь |