> Grodna region > Masty county > Masty Pravyja village > cemetery Old Catholic
Masty Pravyja. cemetery Old Catholic
Masty Pravyja. cemetery Old Catholic

cemetery Old Catholic | Masty Pravyja

Photo galleries

Selected photos

Masty Pravyja. cemetery Old Catholic

Photo © Нашы касьцёлы (http://www.hramy.com) |

Masty Pravyja. cemetery Old Catholic

Photo © Нашы касьцёлы (http://www.hramy.com) |

Masty Pravyja. cemetery Old Catholic

Photo © Нашы касьцёлы (http://www.hramy.com) |

Messages