> Bryansk region > Klimcy county > Smolevichi village > Orthodox church of St. Nicholas
Smolevichi. Orthodox church of St. Nicholas
Smolevichi. Orthodox church of St. Nicholas

Orthodox church of St. Nicholas | Smolevichi

Year of construction (reconstruction): 1858