> Viciebsk region > Połack county > Połack town > Vałova pond
Połack. Vałova pond
Połack.  Vałova pond

Vałova pond | Połack

Photo galleries

Selected photos

Połack.  Vałova pond

View from the west Photo © ̳ |

Połack.  Vałova pond

View from the east Photo © ̳ |

Połack.  Vałova pond

View from the north Photo © ̳ |