> Bryansk region > Pogar county > Posudichi village > Orthodox church of the Birth of the Virgin
Posudichi. Orthodox church of the Birth of the Virgin
Posudichi. Orthodox church of the Birth of the Virgin

Orthodox church of the Birth of the Virgin | Posudichi

Year of construction (reconstruction): 1819

Photo galleries

Selected photos

Posudichi. Orthodox church of the Birth of the Virgin

Photo © iyri |

Posudichi. Orthodox church of the Birth of the Virgin

Photo © iyri |

Posudichi. Orthodox church of the Birth of the Virgin

Photo © iyri |