> Viciebsk region
Parafjanava. Catholic church of Name of the Blessed Virgin Mary

Viciebsk region of Belarus travel guide | Attractions and landmarks

Viciebsk region: New pictures

Tałačyn town - Town at the old photos Town at the old photos

Tałačyn town Photos added by

Mazałava village - Manor of Mańkoŭski Manor of Mańkoŭski

Mazałava village Photos added by

Mańkavičy village - The tomb of Drucki-Lubecki The tomb of Drucki-Lubecki

Mańkavičy village Photos added by Katarzyna Kyrjakowa

Chałamierje village - In the village In the village

Chałamierje village Photos added by

Haradok town - Postal station Postal station

Haradok town Photos added by

Połack town - Monastery of Bernardine Monastery of Bernardine

Połack town Photos added by

Brasłaŭ town - Site of ancient castle Site of ancient castle

Brasłaŭ town Photos added by

Brasłaŭ town -  Stanisłaŭ Narbut Tomb Stanisłaŭ Narbut Tomb

Brasłaŭ town Photos added by

Brasłaŭ town - Town streets Town streets

Brasłaŭ town Photos added by

Brasłaŭ town - Landscapes Landscapes

Brasłaŭ town Photos added by

Ikazń market town - Landscapes Landscapes

Ikazń market town Photos added by

Ikazń market town - Catholic church of the Corpus Christi Catholic church of the Corpus Christi

Ikazń market town Photos added by

Lost heritage | Photo

Janki village - Chapel Chapel

Janki village Photos added by

Połack town - Catholic church of the Holy Mother Catholic church of the Holy Mother

Połack town Photos added by

Alachniški village - Chapel Chapel

Alachniški village Photos added by

Asvieja market town - Catholic church of the Holy Trinity Catholic church of the Holy Trinity

Asvieja market town Photos added by

Tadulina village - Orthodox Monastery of the Assumption Orthodox Monastery of the Assumption

Tadulina village Photos added by

Comments

Zabiały () - p.w. Św. Jerzego

1716-1726 początki klasztoru dominikanów
W latach 1716-1719 r. trwa budowa pierwszej drewnianej świątyni, wznoszonej p.w. Św. Jerzego, z fundacji Jerzego Szczyty i żony Anny Hłaskówny.
Opiekę nad świątynią powierzono Dominikaną, m,in,: 1717 o. Ludwik Borowski OP (w)...
Horbaczewo - Obytoki (Gorbaczew-Obytoki) p.w. Św. Józefa

1582-1735 majątek jezuicki
W 1582 r. Majątek Horbaczewo , jako ziemie (odebrane prawdopodobnie prawosławnym duchownym i możnowładcom ruskim), zostały przez króla Stefana Batorego ofiarowane na majątek jezuicki, celem wspomagania ekonomicznego otwartego w Połocku kolegium....
Leszczyłow () p.w. Świętej Trójcy

W 1694 r. miała miejsce fundacja kościoła i utworzenie funduszu parafii przez Leszczyłowców, i prze-kazanie jej przez Mirskich w opiekę augustianom. W XVIII w. wioska stanowi własność klasztoru dominikanów w Zabiałach

ok. 1770 proboszcz ks. Alojzy MIRSKI
Od...
Parafia Justynianów () - p.w. Trójcy Przenajświętszej
W 1736 r. nastąpiła budowa świątyni p.w. Św. Trójcy w miejscowości Uzmion. W 2 poł. XVIII w. doszło do zmiany nazwy miejscowości z Uzmion na Justynianów. Poczatkowo brak wiadomości o kościele i jego duszpasterzach, była to drewniana "...
Poszukuję informacji o Wesołowskich, którzy prawdopodobnie zamieszkiwali te okolice (w starych dolumentach pojawia się nazwa miejscowości Iwanowo). ...