Manor of Władyczański (Uładyčanski), Skarbiec | Photo 19114 - Miłosław Władyczański