Manor of Władyczański (Uładyčanski), Skarbiec | Photo 19115 - Antonina Władyczańska (from Nowicki family, Sawejki manor)
Skarbiec |  Manor of Władyczański (Uładyčanski). Antonina Władyczańska (from Nowicki family, Sawejki manor)

Photo © Archiwum r. Boguszewskich

Antonina Władyczańska (from Nowicki family, Sawejki manor)

Close X

Radzima.org homepage
Plagiarism or spam? Tell us