Manor of Władyczański (Uładyčanski), Skarbiec | Photo 19117 - Władyczański family