Manor of Władyczański (Uładyčanski), Skarbiec | Photo 19119 - from left: Zofia Władyczańska, Irena Pieńkowska, Antonina Władyczańska, behind - russian officer, Massalska, Ignacy Pieńkowski, Izabella near father Miłosław Władyczański (1915)
Skarbiec |  Manor of Władyczański (Uładyčanski). from left: Zofia Władyczańska, Irena Pieńkowska, Antonina Władyczańska, behind - russian officer, Massalska, Ignacy Pieńkowski, Izabella near father Miłosław Władyczański (1915)

Photo © Archiwum r. Boguszewskich

from left: Zofia Władyczańska, Irena Pieńkowska, Antonina Władyczańska, behind - russian officer, Massalska, Ignacy Pieńkowski, Izabella near father Miłosław Władyczański (1915)

Close X

Radzima.org homepage
Plagiarism or spam? Tell us