Manor of Władyczański (Uładyčanski), Skarbiec | Photo 19120 - Manor-house. Fragment