Manor of Władyczański (Uładyčanski), Skarbiec | Photo 19122 - Ruins of the manor-house