Manor of Władyczański (Uładyčanski), Skarbiec | Photo 19123 - Ruins of the manor-place