> Bryansk region
Zarechnoe. Orthodox church of St. Paraskieva

Bryansk region in photos