> Podlaskie voivodeship
Tykocin. Monument to the White Eagle

Podlaskie voivodeship in photos