> Vilnius county > Vilnius district municipality > Naujoji Vilnia town > Town at the old photos
Naujoji Vilnia. Town at the old photos
Naujoji Vilnia. Town at the old photos

Naujoji Vilnia - Town at the old photos - photos

Photo galleries

Photos added by Czesław Szymkiewicz

 - Town at the old photos .

Photo © Czeslaw SzymkiewiczDate taken: 1932

 - Town at the old photos .

Photo © Czeslaw SzymkiewiczDate taken: 1932