> Podlaskie voivodeship > Białystok powiat > Tykocin town > Monument to the White Eagle
Tykocin. Monument to the White Eagle
Tykocin.  Monument to the White Eagle

Tykocin - Monument to the White Eagle - photos

Photo galleries

Photos added by Mariusz Proskień

 -  Monument to the White Eagle. Monument to the White Eagle in Tykocin

Monument to the White Eagle in TykocinPhoto © Mariusz Proskień

 -  Monument to the White Eagle. Monument to White Eagle, built in 1982 on the small square at the 11 November street

Monument to White Eagle, built in 1982 on the small square at the 11 November streetPhoto © Mariusz Proskień

 -  Monument to the White Eagle.

Photo © Mariusz Proskień

 -  Monument to the White Eagle.

Photo © Mariusz Proskień

 -  Monument to the White Eagle.

Photo © Mariusz Proskień

 -  Monument to the White Eagle.

Photo © Mariusz Proskień

 -  Monument to the White Eagle.

Photo © Mariusz Proskień

 -  Monument to the White Eagle.

Photo © Mariusz Proskień

 -  Monument to the White Eagle.

Photo © Mariusz Proskień