> Minsk region > Barysaŭ county
Kiščyna Słabada. Orthodox church of St. Peter and St. Paul

Barysaŭ county - landmarks and tourist attractions

Barysaŭ county: New pictures

Ziembin market town - In town In town

Ziembin market town Photos added by Иван Бай

Ziembin market town - Orthodox church of St. Michael the Archangel Orthodox church of St. Michael the Archangel

Ziembin market town Photos added by Иван Бай

Bryli village -  Place of battle Place of battle

Bryli village Photos added by Иван Бай

Ziembin market town - Catholic church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary Catholic church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary

Ziembin market town Photos added by Иван Бай

Barysaŭ town - Orthodox church of the Resurrection Orthodox church of the Resurrection

Barysaŭ town Photos added by Тихий Дмитрий

Barysaŭ town - cemetery Calvary cemetery Calvary

Barysaŭ town Photos added by Бароўка Надзея

Barysaŭ town -  Shukhov tower Shukhov tower

Barysaŭ town Photos added by Галина Рачко

Kastryca village - Landscapes Landscapes

Kastryca village Photos added by Алена Паўлоўская

Začyscie village - Landscapes Landscapes

Začyscie village Photos added by Иван Калеко

Barysaŭ town - Catholic church of the Birthday of the Blessed Virgin Mary Catholic church of the Birthday of the Blessed Virgin Mary

Barysaŭ town Photos added by Віктар Валынец

Barysaŭ town - Defensive Fortifications «Battery» (1812) Defensive Fortifications «Battery» (1812)

Barysaŭ town Photos added by Алена Паўлоўская

Karsakovičy village - In the village In the village

Karsakovičy village Photos added by Арсен Джанашыа

Lost heritage | Photo

Niemanica village - Orthodox church of St. Peter and St. Paul Orthodox church of St. Peter and St. Paul

Niemanica village Photos added by К. Шастоўскі

Msciž village - Orthodox church of the Exaltation of the Holy Cross Orthodox church of the Exaltation of the Holy Cross

Msciž village Photos added by К. Шастоўскі

Karsakovičy village - Orthodox church of the Transfiguration Orthodox church of the Transfiguration

Karsakovičy village Photos added by К. Шастоўскі

Barań village - Orthodox church of the Protection of the Holy Virgin Orthodox church of the Protection of the Holy Virgin

Barań village Photos added by К. Шастоўскі

Dziedziłavičy village - Catholic church of the Sacred Heart of Jesus Catholic church of the Sacred Heart of Jesus

Dziedziłavičy village Photos added by Кастусь Шыталь

Bytča village - Orthodox church of St. Nicholas Orthodox church of St. Nicholas

Bytča village Photos added by К. Шастоўскі

Comments

OBSZAR PARAFII
W 1744 r. Ziembin to parafia w dekanacie radaszkowickim, na jej terenie znalazły się miejscowości: Ziembin, Szkuplin, Korsakowicze, Zamość, Budzienicze, Mściż, Chelmowka, Brod, Otrub, Han-cewicze, Czmielewicze, Zacień.
Nowy kościół wzniosła Marcjanna Litwor Chreptowicz w 1763 r., a 3 lata później zamieszkali...
У канцы 50-х, зусім малечай, быў з дзядулем у Міхайлаўскай царкве на службе. Яна дзейнічала. Калі пайшоў у школу, 1961 годзе, царква ўжо была зачынена, не працавала. Спачатку ў памяшканні храму зрабілі спартыўную залу (памеры царквы былі вялікія). Затым, у 1964 годзе, школа пераехала ў новый будынак. А царкву неўзабаве разбурылі. Адзін са старажылаў, што жыў непадалёк, свярджаў, што помніць я...
СВЯТО-ВОСКРЕСЕНСКИЙ СОБОР

История возникновения Свято-Воскресенского собора в Борисове довольно интересная.
Вначале, где-то между 1635-1649 гг., во время управления городом борисовского старосты Адама Казановского, была воздвигнута Спасо-Преображенская церковь. Она достояла до 1812 года. Но война полностью разорила город, в огне погибла и Спасо-Преображенская церковь. Ведь бо...
КОСТЕЛ НАЙСВЯТЕЙШЕЙ ДЕВЫ МАРИИ

Следы Борисовского костела ведут в глубь XVII столетия. Его построил на Минской улице в 1642 году староста Адам Казановский. Доходы костела обеспечивались угодьями имения Ратутичи. Борисовское староство передало эти земли костелу в качестве дара, одобренного королем Владиславом IV (кстати, после смерти Казановского и Владислава поминальная литургия за...
1760 – budowa kościoła przez Litawora Chreptowicza.
1812 – nadanie od dziedzica Śliźnia dla cerkwi unickiej.
1842-1843 – ks. Rafał Jabłecki (OP) jako wikary Dziedziłowicki mieszkał przy kościele w Mściżu,
1872 – kaplica w parafii Dziedziłowicze, dekanat borysowski diecezji mińskiej.
1875 – zmarł ostatni filialist...
Желательно указывать адрес исторического памятника, чтобы можно было его найти по карте ...
Упірэвіцкая царква ў 1877 годзе была прыпісана да Жодзінскай ...
1765 r. zbudowano tu kościół, w 1800 r. dołączono go do parafii w Ziembinie, i w 1843 r. był tu jeszcze filialny kościół w parafii Ziembin. ...
Dziedziłowicze – parafia p.w. Serca Jezusowego

1744 – miejscowość Dziedziłowicze na terenie parafii Chotajewicze dekanatu radaszkowickiego (możliwe istnienie drewnianej kaplicy).

1794 – budowa świątyni (kościół zbudowany był z drzewa brusowego na podmurowaniu)

1798 - poświęcenie kościoła. Fil...
Ziembin (Зэмбін) – parafia p.w. Wniebowzięcia NMP

1640-1832 – klasztor dominikanów i parafia

1640 – fundacja kościoła dokonana przez Adama i Marjanne z Tyszkiewiczów Sakowiczów dla dominikanów prowincji ruskiej. Istniał tu drewniany klasztor.

1669 – parafia w dekanacie rodoszkowicze

1744 – parafia w dekanacie Rad...