> Minsk region > Klecak county
Studzianiec (Damatkanavičy). Manor of Jarmalinski (Jarmoliński)

Klecak county - landmarks and tourist attractions

Klecak county: New pictures

Tuča village - Manor of Jeleński Manor of Jeleński

Tuča village Photos added by ̳

Urviedź village - Wind-mill Wind-mill

Urviedź village Photos added by ̳

Jodčycy village - Orthodox church of the Protection of the Holy Virgin Orthodox church of the Protection of the Holy Virgin

Jodčycy village Photos added by ̳

Zaastraviečča village - Orthodox church Orthodox church

Zaastraviečča village Photos added by ̳

Komleŭščyna village - Orthodox church Orthodox church

Komleŭščyna village Photos added by ̳

Karack village - Manor of Czarnocki Manor of Czarnocki

Karack village Photos added by ̳

Nahornaje village - Orthodox church at cemetery Orthodox church at cemetery

Nahornaje village Photos added by ̳

Miežnaja Słabada village - Orthodox church of St. John Precursor Orthodox church of St. John Precursor

Miežnaja Słabada village Photos added by ̳

Šajki village - Wind-mill Wind-mill

Šajki village Photos added by ̳

Hałynka village - Chapel Chapel

Hałynka village Photos added by ̳

Hałynka village - Orthodox church of St. Peter and St. Paul Orthodox church of St. Peter and St. Paul

Hałynka village Photos added by ̳

Kleck town - Town streets Town streets

Kleck town Photos added by

Lost heritage | Photo

Hałynka village - Manor of Wendorff Manor of Wendorff

Hałynka village Photos added by ̳

Kleck town -  Belarusian gymnasium (19241931) Belarusian gymnasium (19241931)

Kleck town Photos added by Zbigniew Wołocznik

Zubki village - Manor of Biarnovič Manor of Biarnovič

Zubki village Photos added by .

Kleck town - Mosque Mosque

Kleck town Photos added by Zbigniew Wołocznik

Kleck town - Synagogue Great Synagogue Great

Kleck town Photos added by Zbigniew Wołocznik

Comments

Dziennik Wileński nr 263 z dnia 18.11.1924r.

Kleck spór o lokal prywatny przeznaczony na Urząd Pocztowy
Spór o lokal zarekwirowany .
Wileńska Dyrekcja Poczt i Telegrafów wystąpiła ze skargą powodową do Najwyższego Trybunału Administracyjnego przeciwko Urzędowi Wojewódzkiemu w Nowogródku.
Tłem sprawy jes...
Radziwiłłowie, ród starożytny polski, pochodzenie swoje wyprowadzający od Narymunda Wielkiego Księcia Litewskiego. Cesarz Maksymilian I wyniósł ród ten roku 1515 do godności książęcej. Radziwiłłowie w Polsce, a szczególniej w dawnej Litwie, posiadają Księstw wiele, jak np. Słuck, Nieśwież, Bir&...
Elektryfikacja powiatu nieświeskiego.
Ze źródeł miarodajnych dowiadujemy się, że w najbliższym czasie zostanie zrealizowany projekt elektryfikacji powiatu nieświeskiego, a mianowicie będą połączone siecią elektryczną miasta Nieśwież i Kleck. Wszystkie zatem miejscowości leżące między obu miastam...
Z życia oddziałów Związku Strzeleckiego powiatu nieświeskiego.
W grudniu 1938r. został przeprowadzony konkurs trykotarstwa i robót ręcznych dla strzelczyń (i dziewcząt niezrzeszonych) w pododdziale Związku Strzeleckiego Smolicze i Zaostrowiecze. Kurs, zakończono wystawą wykonanych prac w świetlicy strzeleckiej w Zaostrowiecz...
Strzelcy w gminie Zaostrowiecze.
Staraniem Oddziału Związku Strzeleckiego Zaostrowiecze postanowiono w czerwcu bieżącego roku (1939r.) postawiono w lesie Dębniak krzyż pomnik, ku czci powstańców 1863 r. . Na poświęcenie krzyża przybyły 2 kompania KOP-u i okoliczna ludność w liczbie 1.500 osób. Na terenie pododdział...
Dziennik Wileński nr 263 z dnia 18.11.1924r.

Kleck spór o lokal prywatny przeznaczony na Urząd Pocztowy
Spór o lokal zarekwirowany .
Wileńska Dyrekcja Poczt i Telegrafów wystąpiła ze skargą powodową do Najwyższego Trybunału Administracyjnego przeciwko Urzędowi Wojewódzkiemu w Nowogródku.
Tłem sprawy jes...
Kurier Warszawski nr 136 z dnia 19.05.1910

Wolność wierowyznania po ukazie tolerancyjnym cara w praktyce

Korespondencja Stosunki na Litwie wieś Babajewicze Wołość Klecka

Z powiatu słuckiego piszą do Kuriera Litewskiego
Niejaka Korzonowa, ze wsi Babajewicze , złożyła zawiadomienie o swym postanowieniu przejścia z d...
Kurier Warszawski nr 136 z dnia 19.05.1910

Wolność wierowyznania po ukazie tolerancyjnym cara w praktyce
Korespondencja
Stosunki na Litwie
Z powiatu słuckiego piszą do Kuriera Litewskiego
Niejaka Korzonowa, ze wsi Babajewicze , złożyła zawiadomienie o swym postanowieniu przejścia z dziećmi z prawosławia na katolicyzm. W jaki...
Kleck posiedzenie zarządu gminnego 1937

1. Doceniając znaczenie należytego rozwoju spółdzielczości oraz podniesienie dobrobytu rolnictwa, przystąpić na członka Powiatowej Spółdzielni Powiatowej spółdzielni rolniczo-handlowej w Nieświeżu z udziałem 500 zł.
2. W związku z obchodem w dniu 17 paźdz...
Teatr Baonu Straży Granicznej Nr 29 w Klecku istnieje od grudnia 1921 r.

Oprócz żołnierzy do koła amatorskiego należą nauczycielki i nauczyciele miejscowej szkoły ludowej i gimnazjum.

Kierownictwo i reżyserię prowadzi oficer oświatowy baonu por. Wacław Szyszko. Teatr dojeżdża z Klecka do Nieświeża. Dochod...