> Viciebsk region > Sianno county
Buj. Orthodox church of the Protection of the Holy Virgin

Sianno county - villages : landmarks and tourist attractions

Sianno county: New pictures

Płamia (Staraja Bielica) village - Manor of Śviacki (Świacki) Manor of Śviacki (Świacki)

Płamia (Staraja Bielica) village Photos added by Dehty

Bahušeŭsk market town - In town In town

Bahušeŭsk market town Photos added by Dehty

Bahušeŭsk market town - cemetery Jewish cemetery Jewish

Bahušeŭsk market town Photos added by Dehty

Sianno town -  Residents of Sianno in old photographs Residents of Sianno in old photographs

Sianno town Photos added by Павал Каралёў

Buj village - Orthodox church of the Protection of the Holy Virgin Orthodox church of the Protection of the Holy Virgin

Buj village Photos added by Алексей Капчиков

Płamia (Staraja Bielica) village - Farmstead of Śviacki (Świacki) Farmstead of Śviacki (Świacki)

Płamia (Staraja Bielica) village Photos added by Андрэй Кузьмін

Biełaja Lipa village - Farmstead Farmstead

Biełaja Lipa village Photos added by Алексей Капчиков

Pahrabionka village - Postal station Postal station

Pahrabionka village Photos added by Алексей Капчиков

Vialiki Aziareck village -  Economical building Economical building

Vialiki Aziareck village Photos added by Алексей Капчиков

Simanaŭka (Kanstancinava) village - Landscapes Landscapes

Simanaŭka (Kanstancinava) village Photos added by Алексей Капчиков

Zastadolle village - Catholic church (ruins) Catholic church (ruins)

Zastadolle village Photos added by Алексей Капчиков

Obal village - Orthodox church of the Assumption Orthodox church of the Assumption

Obal village Photos added by Алексей Капчиков

Lost heritage | Photo

Sianno town - Catholic church of the Holy Trinity and the Monastery of Dominican Catholic church of the Holy Trinity and the Monastery of Dominican

Sianno town Photos added by Тихий Дмитрий

Viejna village - Orthodox church of the Protection of the Holy Virgin Orthodox church of the Protection of the Holy Virgin

Viejna village Photos added by К. Шастоўскі

Sianno town - Orthodox church of St. Nicholas Orthodox church of St. Nicholas

Sianno town Photos added by К. Шастоўскі

Comments

Prawdopodobnie jest to kościół p.w. Św. Kazimierza, filia parafii Obolce, miejscowość podawana była wtedy jako Rasna; duszpasterzami byli tu m.in.: ok. 1900 - ks. Piotr Karpowicz, ok. 1910 - ks. Dominik Latuk, 1923-1927 - ks. Mikołaj Kancewicz;...
Proboszczem w Siennie jest ks. Gienadij Lewkow.Pochodzi on z polskiej rodziny z parafii Widze,przedwojenny powiat Brasław.Posiada on obywatelstwo białoruskie, dobrze jednak mówi po polsku. W Siennie nabożeństwa odprawiane są w skromnej drewnianej kaplicy,właściwie szopce - takiej"Betlejemce". Wiernych jest mało, żyje On bardzo skromnie. Może F...
Sienno (Сянно) – parafia p.w. Świętej Trójcy
Wstęp
Starożytne miasteczko Sienno uległo zniszczeniu w 1535 r., później znajdowało się we władaniu możnych rodzin [Zmitruka Sapiehy, Korsaków, Scjatkiewiczów, Kopy, Wyszyńskich] w tym pierwszym okresie istniała tu zapewne cerkiew prawosławna.
Na temat ko"...
Касцел у Застадолле. Гэты помнiк з’яуляецца адзiным каменным архiтэктурным збудаваннем культавага дойлiдства каталiцкай канфесii на Сенненшчыне. Другi, больш значны i багацейшы у Сянно, быу знiшчаны у 1962 годзе.

Будынак касцела у весцы Застадолле па сучасны час не вядомы даследчыкам i мастацтвазнауцам архiтэктуры Беларусi – звесткi аб iм адсутнiчаюць у мастацтвазнаучай лiтаратуры. Вядома т...
Где можно найти информацию о метрич.книгах костёла за 1900-1918гг. ...

Towns and villages


Find your roots in Belarus and Lithuania
Administrative details of Poland before 1939, list of parishes, search for surnames and localities