> Minsk region > Klecak county > Kleck town
Kleck. Residents of Kleck in old photographs

Kleck - travel guide - photos and attractions

The first written mention: 1127

Spelling variations:
Kleck Kleck Kletsk Kletzk Klecak

Coordinates:
53 3'58.12"N, 26 38'2.33"E

What to see:

Lost heritage

Kleck. : Places of interest | selected photos

Kleck.  Town at the old photos Town at the old photos

Market in Kleck, 1932

Kleck.   Residents of Kleck in old photographs Residents of Kleck in old photographs

Christmas in the family of Kossakowski, Kleck, 30th years of XX century

Kleck.  cemetery Old Christian cemetery Old Christian

Old gates at cemetery in Kleck

Kleck.  Town streets Town streets

Majakouskaha sq. in Kleck

Kleck.   Hospital Hospital

Second (at left side) and main pavilion

Kleck.  Jewish school Jewish school

Main facade

Kleck.  cemetery Jewish cemetery Jewish

The tomb (photo 10.2009)

Kleck. : Lost heritage | Photo

Kleck.  Mosque Mosque

Mosque at the photo made in 1928

Kleck.   Belarusian gymnasium (19241931) Belarusian gymnasium (19241931)

Belarusian Gymnasium in Kleck, 1920th

Comments

Likwidacja Gimnazjum Białoruskiego w Klecku. Dyrekcja gimnazjum iałoruskiego w Klecku wobec nieudzielenia koncesji przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Wilnie, przystąpiła do ostatecznej likwidacji tego zakładu naukowego w Klecku. Akta gimnazjum w najbliższych dniach mają być przekazane do Kuratorium, zaś personel nauczycielski ma opuścić ...
Życie Nowogródzkie Nr 75 z dnia 01.04.1931r.
Nowogródczyzna w hołdzie Marszałkowi w Klecku
Kleck (Kor. wł.) W Klecku i gminie kleckiej obchód 19 marca odbył się bardzo uroczysty. Dnia 18 marca o godzinie 19-tej odbył się capstrzyk z orkiestrą 9 Batalionu K.O.P. Pod wieczór wszystkie domy w Klecku udekorowano flagami i rzęs...
Kurier Nowogródzki nr 40 z dnia 10.02.1937 r. Nowy Burmistrz Klecka
W dniu 30 stycznia roku bieżącego w lokalu Zarządu Miejskiego w Klecku odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej, poświecone w pierwszej części uchwaleniu budżetu na rok 1937 38 oraz w drugiej wyborom burmistrza. Jeżeli chodzi o budżet, to chociaż w wydatkach ...
Życie Nowogródzkie nr 75 z dnia 01.04.1931r.
Nowogródczyzna w hołdzie Marszałkowi w Klecku 19.03.1931
KLECK. (Kor. wł.) W Klecku i gminie kleckiej obchody 19 marca odbyły się bardzo uroczyście. Dnia 18.III.o godz. 19-tej odbył się capstrzyk z orkiestrą 9 Baonu K.O.P. Pod wieczór wszystkie domy w Klecku udekorowano flagami i...
Nasz Przyjaciel : tygodnik polityczny dla miast i wiosek, R.7 (1934), nr 26

Źródło: http://polona.pl/item/12169051/7/

Roboty Publiczne w Boże Ciało. Na trakcie Nieśwież Kleck kładzie się w roku bieżącym bruk na najgorszych odcinkach. Pieniądze na te dość kosztowne roboty pochodzą przede wszystkim z Funduszu p...