> Minsk region > Niaśviž county > Niasviž town
Niasviž. Park Alba

Niasviž - travel guide - photos and attractions

Niasviž. : Places of interest | selected photos

Niasviž. : Lost heritage | Photo

Comments

Dominikanie - p.w. Św. Jana Chrzciciela (klasztor w centrum miasta)


1672-1690 fundacja klasztoru dominikanów

1672 fundacja drewnianego klasztoru dominikanów, dokonana przez Bazylego Bakanowskiego, podstolego smoleńskiego.

1690 budowa nowej świątyni ze środków zakonu1691-1794 klasztor do...
Benedyktyni, opactwo - p.w. Św. Krzyża
(zabudowa pod Nieświeżem w lesie)


1673-1710 klasztor benedyktynów (do wojny pn.)

1673 opat z Horodyszcza o. Jan Baptysta Federicii OSB czyni po-czątek fundacji dla Nieświeża.

1673-1675 przeorem o. KAROL Bacci OSB

1675 fundacja klasztoru dokonana przez A...
Bernardyni - p.w. Św. Katarzyny męczennicy
(przy ul. Lenina)

1597-1660 klasztor bernardynów (do Potopu)

1597 (21.07) początek fundacji:

1597-1598 - gwardianem o. HIERONIM z Łękna OFM

1598 fundacja kościoła i budowa klasztoru dla bernardynów, dokonana przez Mikołaja Radziwiłła.
Mniszki Benedyktynki p.w. Św. Eufemii

1589-1591 założenie fundacji

1589 początek starań o fundowanie pierwszego na Litwie klasztoru kontemplacyjnego.

1590 fundacja drewnianej świątyni, z fundacji Krzysztofa Radziwiłła i Eufemii z Wiśniowieckich, i początek prac budowlanych przy kościele; wzo...
Dear all,


I am interested in the zoo ('zwierzyniec'), held during the 18th century, by Konrad Stanislaw Radziwill at Alba. I would like to know if there are data (in articles or such) about this zoo, to learn about its management, animal species etc.


Does anyone could help me and give me some literature references about it?


Thank you very much!


B...
The first written mention: 1446

Spelling variations:
Nieśwież Niasviž Nesvizh Nieswiez Nesivizh Nesvyzius Niasvizh Nieswiez

Coordinates:
53 13'7.66"N, 26 40'54.96"E

What to see:

Lost heritage


Find your roots in Belarus and Lithuania
Administrative details of Poland before 1939, list of parishes, search for surnames and localities