> obwód homelski > rejon mozyrski > miasto Mozyrz

Mozyrz w zdjęciach

Co warto zobaczyć:

Utracona spuścizna

Mozyrz - zdjęcia zabytków i atrakcji

Mozyrz. Kościół Św. Michała Archanioła i klasztor cystersek

Kościół Św. Michała Archanioła i klasztor cystersek (1743-45) Widok kościoła z drogi Foto © V. Dziadok i S.Chareuski

Mozyrz. Cerkiew i klasztor Św. Michała Archanioła

Cerkiew i klasztor Św. Michała Archanioła (1645 (1), 1648-54 (1), 1760-75 (2), XIX (2)) Kościół i klasztor bernardynów wzniesiony w latach 60 XVIII w z fundacji Oskierków. Trójnawowa bazylika w stylu baroku. W krypcie groby Oskierków. Przekształcona na cerkiew pawosławną Św. Michała Foto ©

Mozyrz. Kościół i klasztor cystersów

Kościół i klasztor cystersów (> 1711 (1), 1745 (2)) Ogrodzenie kościoła przed wschodnią fasadą. Stan ogrodzenia sprzed przebudowy na fabrykę mebli Foto © | 2000-x

Mozyrz. Ulice miasta

Ulice miasta Ulica w Mozyrzu Foto ©

Mozyrz. Zamczysko

Zamczysko (XV-XVIII) Stylizowanay zamek zbudowany na Górze Zamkowej w latach 2000 Foto © V. Dziadok i S.Chareuski

Mozyrz. Cerkiew Św. Paraskiewy (Piatnicka)

Cerkiew Św. Paraskiewy (Piatnicka) (> 1700) Foto ca. 1900

Mozyrz.  Dawny szpital powiatowy

Dawny szpital powiatowy (1910-1913) Budynek dawnego szpitalu powiatowego w Mozyrze Foto © . | 12.09.2010

Mozyrz. Kościół Wniebowzięcia NMP

Kościół Wniebowzięcia NMP (1616 (1), > 1648 (2), 1757 (3)) Kościół Wniebowzięcia NMP (farny) na fotografii z początku XX w

Mozyrz. Browar

Browar (1885) Browar, widok z ulicy Foto © .

Mozyrz.  Budynek dawnego gimnazjum

Budynek dawnego gimnazjum (XVIII-XIX) Budynek dawnego gimnazjum - były dom Kieniewicza Foto © | 2007-11-06

Mozyrz. Krajobrazy

Krajobrazy Widok Prypeci z Góry Zamkowej Foto © V. Dziadok i S.Chareuski