> obwód miński > rejon słucki > miasto Słuck
Słuck. Cerkiew Św. Mikołaja Cudotwórcy

Słuck w zdjęciach

Co warto zobaczyć: Słuckie

Utracona spuścizna

Słuck - zdjęcia zabytków i atrakcji

Słuck. Cerkiew Św. Michała Archanioła

Cerkiew Św. Michała Archanioła (> 1750) Fasada boczna i główna Foto © Mikola Volkau

Słuck. Kościół Św. Antoniego (Bernardynów)

Kościół Św. Antoniego (Bernardynów) (1671 (1), 1793-1820 (2)) Murowany kościół św. Antoniego w Słucku (1793-1820), fot. z początku XX w Foto < 1917

Słuck. Ulice miasta

Ulice miasta Ulica w Słucku Foto © Mikola Volkau

Słuck.  Budynek dawnego gimnazjum męskiego

Budynek dawnego gimnazjum męskiego (1852-54) Budynek dawnego gimnazjum męskiego, obecnie szkoła średnia Foto © Mikola Volkau

Słuck. Cerkiew Św. Barbary

Cerkiew Św. Barbary (1868) Cerkiew Św. Barbary w Słucku Foto ca. 1950

Słuck. Monaster Św. Trójcy w Trojczanach

Monaster Św. Trójcy w Trojczanach (XII?) Cerkiew i monastyr Św. Trójcy na przedmieściu Trojczany (Nowe Miasto). Widok fasady i elewacji bocznej. Cerkiew dwuwieżowa z kopułą na skrzyżowaniu naw; z prawej strony w głębi dwukondygnacjowy budynek klasztorny z pozornym ryzalitem zwieńczonym schodkowym przyczółkiem. Napis: Trojczany - Monaster założony przez Zofię Księżniczkę Olelkówną Słucką żonę Janusza Radziwiłła. Obraz Napoleona Ordy z lat 1864-1876

Słuck.  Siedziba Towarzystwa Ziemiańskiego

Siedziba Towarzystwa Ziemiańskiego (XIX) Dworek miejski w Słucku. Fasada główna, portyk Foto © .

Słuck. Cerkiew Św. Mikołaja Cudotwórcy

Cerkiew Św. Mikołaja Cudotwórcy (XVI (1), 1786 (2), 1819 (3), 188) Foto przed 1918 Foto © .

Słuck.  Seminarium duchowne

Seminarium duchowne (1767) Budynek dawnego seminarium duchownego w Słucku Foto © Mikola Volkau

Słuck. Zamczysko

Zamczysko Odnaleziony plan zamczyska w Słucku z XVIII wieku; z albumu Jana G. Maksymiliana Furstenhofa Foto © Mikola Volkau

Słuck. Zbór kalwiński

Zbór kalwiński (1617 (1), ? (2), 1851 (3)) Foto © laimonas umbrasas

Słuck. Cmentarz stary żydowski

Cmentarz stary żydowski Foto © | 24.04.2015

Słuck. Cerkiew Narodzenia NMP

Cerkiew Narodzenia NMP (1762) Cerkiew Narodzenia NMP w Słucku. Fotografia z początku XX w Foto ca. 1900

Słuck. Klasztor Bernardynów

Klasztor Bernardynów (1789?) Foto © | 24.04.2015

Słuck. Stacja pocztowa

Stacja pocztowa (XIX) Foto ©

Słuck. Kaplica

Kaplica (> 1900) Kaplica katolicka w Słucku Foto ca. 1910

Słuck. Synagoga chóralna

Synagoga chóralna (> 1880) Synagoga chóralna na obrazie M. Filipowicza z 1925 r Foto © .

Słuck. Cmentarz chrześcijański

Cmentarz chrześcijański Foto © | 24.04.2015

Słuck. Cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski Foto © | 24.04.2015

Słuck.  Budynki w stylu konstruktywizm

Budynki w stylu konstruktywizm Foto © | 24.04.2015