> województwo podlaskie > powiat białostocki > miasto Białystok > Cmentarz stary katolicki (Starosielce)
Białystok. Cmentarz stary katolicki (Starosielce)
Białystok. Cmentarz stary katolicki (Starosielce)

Cmentarz stary katolicki (Starosielce) | Białystok

Albumy zdjęć

Wybrane zdjęcia

Białystok. Cmentarz stary katolicki (Starosielce)

Mauzoleum ks. Pawła Grzybowskiego, pierwszego proboszcza w Starosielcach, , obok swojej wzorowej posługi duszpasterskiej, prowadził szeroką działalność charytatywną. Foto © Mariusz Proskień |

Białystok. Cmentarz stary katolicki (Starosielce)

Mogiła nieznanego żołnierza 1 pułku piechoty legionów, poległego dn. 22 sierpnia 1920 roku. Foto © Mariusz Proskień |

Białystok. Cmentarz stary katolicki (Starosielce)

Mogiła nieznanego żołnierza 1 pułku piechoty legionów, poległego dn. 22 sierpnia 1920 roku. Foto © Mariusz Proskień |