> województwo podlaskie > powiat białostocki > miasto Białystok > Cmentarz żydowski
Białystok. Cmentarz żydowski
Białystok. Cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski | Białystok

Albumy zdjęć

Wybrane zdjęcia

Białystok. Cmentarz żydowski

Foto © Mariusz Proskień |

Białystok. Cmentarz żydowski

Foto © Mariusz Proskień |

Białystok. Cmentarz żydowski

Foto © Mariusz Proskień |

Cmentarz żydowski

Największy cmentarz żydowski w Białymstoku został założony około 1890 roku i znajduje się przy ulicy Wschodniej, na północy miasta. Cmentarz w zauważalny sposób dzieli się na kilka części. W części najbliżej dawnego głównego wejścia zachowało się stosunkowo dużo macew. Są to, sądząc z wykorzystanego materiału i ornamentyki, groby znamienitych mieszczan. Dalszą część cmentarza zajmują skromne, jednolicie wyglądające nagrobki, trzecia część to teren zaniedbany, w części bez nagrobków. Na terenie nekropolii o powierzchni około 12 hektarów zachowało się kilka tysięcy nagrobków, w dużej liczbie o bogatej i interesującej ornamentyce. Przeważają nagrobki z napisami w języku hebrajskim, są również napisy polskie, jidysz, niemieckie i rosyjskie. W centralnej części cmentarza znajduje się ohel zmarłego w 1919 roku rabina Chaima Herza Halperna oraz pomnik upamiętniający ofiary pogromu w 1906 roku. Część cmentarza jest oczyszczona, część porastają drzewa i krzaki.

źródło
http://www.kirkuty.xip.pl/bialystok.htm
(MP)