> województwo podlaskie > powiat białostocki > miasto Białystok > Pomniki i tablice
Białystok. Pomniki i tablice
Białystok.  Pomniki i tablice

Pomniki i tablice | Białystok

Albumy zdjęć

Wybrane zdjęcia

Białystok.  Pomniki i tablice

Pomnik na ulicy Zwycięstwa, upamiętniający legionistów poległych w walce z bolszewikami 22.VIII.1920 r. Foto © Mariusz Proskień |

Białystok.  Pomniki i tablice

Pomnik w miejscu egzekucji dokonanej przez bolszewików w dniu 20.08.1920 r. na kilkunastu polskich więźniach przetrzymywanych w białostockim więzieniu. Foto © Mariusz Proskień |

Białystok.  Pomniki i tablice

Tablica upamiętniająca profesorów i wychowanków seminariów nauczycielskich. Foto © Mariusz Proskień |