Cerkiew Św. Trójcy, Biała Cerkiew | Foto 10254 - Fasada boczna