Cerkiew Św. Trójcy, Biała Cerkiew | Foto 10265 - Wieża-dzwonnica