Cerkiew Św. Trójcy, Biała Cerkiew | Foto 10266 - Fragment