Zabudowania XIX - pocz. w. , Postawy | Foto 11976 - Zabytkowe zabudowania w centrum