Zabudowania XIX - pocz. w. , Postawy | Foto 11985 - Ulica z budynkami z XIX i początku XX w