, | Foto 12300 - Przywilej nadania miastu Połockowi prawa magdeburskiego przez Wielkiego Księcia Litewskiego Aleksandra Jagiellończyka. 1498 rok
 | . Przywilej nadania miastu Połockowi prawa magdeburskiego przez Wielkiego Księcia Litewskiego Aleksandra Jagiellończyka. 1498 rok

Foto © ̳

Przywilej nadania miastu Połockowi prawa magdeburskiego przez Wielkiego Księcia Litewskiego Aleksandra Jagiellończyka. 1498 rok

Zamknij X

Radzima.org główna
Plagiat lub spam? Powiedz