Zespół dworsko-parkowy Platterów, Horodziec (Łużki) | Foto 12381 - Czworobok stajni