Zespół dworsko-parkowy Platterów, Horodziec (Łużki) | Foto 12387 - Oficyna. 29.08.2006