Pałac Vileisisów, Wilno | Foto 16286 - Fasada główna