Pałac Vileisisów, Wilno | Foto 18864 - Fragment zdobienia