Cerkiew Św. Trójcy, Witebsk | Foto 19545 - Cerkiew na pocztówce z początku XX w