Budynki zabytkowe pl. Smoleński (Konny), Witebsk | Foto 35984 - Smoleński plac w Witebsku, fragment. Zdjęcie 11.2009
Witebsk |  Budynki zabytkowe pl. Smoleński (Konny). Smoleński plac w Witebsku, fragment. Zdjęcie 11.2009

Foto © К. Шастоўскі

Smoleński plac w Witebsku, fragment. Zdjęcie 11.2009

Zamknij X

Radzima.org główna
Plagiat lub spam? Powiedz