Ratusz , Grodno | Foto 40083 - Ratusz w Grodnie, fot. przed 1939