Wilno - Okres przedchrześcijański, Wilno | Foto 47954