Miasteczko na starych fotografiach , Lipniszki | Foto 51331 - Załączono opis niektórych osób. Na zdjęciu:
Janina Wodoracka, Buturla, Marculewicz z Ogrodnik, Łukaszewicz ze Ścigan, Ferdynand Gajgałowicz,

Dziechciarewicz, Jan Górski

ks. Jerzy Ożarowski, dyrektor szkoły Chmara, wychowawca Tatarynowicz,

Wacław Iwuć, Romuald Kapusta, Wiktor Korycki

Benigna Rżanowska, Genowefa Karol, Helena Romukk, Maria Staszewska, Ewa Bejnarowicz, Jarosław Francuk, Alfred Misiewicz, Czesław Pieksza
Lipniszki |  Miasteczko na starych fotografiach . Załączono opis niektórych osób. Na zdjęciu:<br>Janina Wodoracka, Buturla, Marculewicz z Ogrodnik, Łukaszewicz ze Ścigan, Ferdynand Gajgałowicz, <br><br>Dziechciarewicz, Jan Górski<br><br>ks. Jerzy Ożarowski, dyrektor szkoły Chmara, wychowawca Tatarynowicz,<br><br>Wacław Iwuć, Romuald Kapusta, Wiktor Korycki<br><br>Benigna Rżanowska, Genowefa Karol, Helena Romukk, Maria Staszewska, Ewa Bejnarowicz, Jarosław Francuk, Alfred Misiewicz, Czesław Pieksza

Foto © Anna Korycka

Załączono opis niektórych osób. Na zdjęciu:
Janina Wodoracka, Buturla, Marculewicz z Ogrodnik, Łukaszewicz ze Ścigan, Ferdynand Gajgałowicz,

Dziechciarewicz, Jan Górski

ks. Jerzy Ożarowski, dyrektor szkoły Chmara, wychowawca Tatarynowicz,

Wacław Iwuć, Romuald Kapusta, Wiktor Korycki

Benigna Rżanowska, Genowefa Karol, Helena Romukk, Maria Staszewska, Ewa Bejnarowicz, Jarosław Francuk, Alfred Misiewicz, Czesław Pieksza

Data wykonania: 1939

Zamknij X

Radzima.org główna
Plagiat lub spam? Powiedz