Miejsce bitwy pod Orszą, Haćkowszczyzna | Foto 62041 - Obraz Bitwa pod Orszą (po 1520)