Miejsce bitwy pod Orszą, Haćkowszczyzna | Foto 62042 - Krzyż Pamięci bitwy pod Orszą