Monaster Zaśnięcia NMP, Pustynki | Foto 8009 - Fasada boczna soboru, fragment